Behandeling

De behandeling begint met een gesprek waarin de punten, die je hebt aangegeven op je intakeformulier, in het kort worden besproken.

Doordat ik me energiek verbind met je, krijg ik toegang tot je informatieveld. Daar is alles opgeslagen wat er in ons leven is gebeurd. Zowel de positieve als negatieve gebeurtenissen.
Door het negatieve bij je weg te halen is het mogelijk dat de emotie van de fysieke gebeurtenis wordt gescheiden. Er komt weer ruimte in je, je laat los.

Na de behandeling is er een afsluitend gesprek.
Uiteraard blijft het tussen ons wat we besproken hebben.

Vaak zijn er 3 behandelingen nodig voor een goed resultaat.