Eigen remedies samenstellen

Vragenlijst Bach Bloesem remedies.

Deze lijst is bedoeld om het je gemakkelijker te maken de Bach Bloesem remedies voor jezelf uit te zoeken, zodat je het gemakkelijker in de verschillende boeken kunt opzoeken. De Bach Bloesem remedies vervangen de reguliere medicijnen niet, je kunt ze er wel naast gebruiken.

AGRINOMY
Verberg je je zorgen of verdriet achter een glimlach of een masker van vrolijkheid?

Deze remedie zorgt ervoor dat je eerlijk kunt kijken naar jezelf en naar anderen. Je zult merken dat de wereld niet vergaat als je boos op iemand wordt of het ergens niet mee eens bent. De ‘roze’ wolk lost op en je ontdekt dat er ook grijze dagen nodig zijn om te kunnen genieten van het leven. Je mag je gevoelens uiten!

ASPEN
Ben je bang, maar weet je niet goed waarvoor? Heb je een naar voorgevoel en kun je dat niet plaatsen?

De Aspen remedie zorgt ervoor dat je vol zelfvertrouwen en onbevreesd in het leven staat. Je voelt je veilig en rustig, je kunt je eigen fantasie inde hand houden. Je gevoeligheid blijft, maar neemt geen bezit meer van je. Alle vage angsten zijn overwonnen.

BEECH
Ben je nogal kritisch en onverdraagzaam naar anderen toe?

De Beech remedie maakt je toleranter, hij laat je zien dat iedereen goede en slechte kanten heeft. Het laat je inzien dat iedereen volmaakt is op zijn eigen unieke wijze. Er komt meer begrip voor een ander.

CENTAURY
Kun je geen nee zeggen en laat je je gemakkelijk beïnvloeden of gebruiken?

De Centaury leert je om grenzen te stellen, voor je mening uit durven te komen, nee te zeggen. Het is leuk om anderen te helpen wanneer je er zelf zin in hebt, niet omdat het verplichtend is. Het automatisme wordt vervangen door het doen met liefde en plezier.

CERATO
Heb je weinig zelfvertrouwen en vraag je anderen vaak om hun mening?

De Cerato zorgt ervoor dat je inzicht in jezelf te krijgt. Hij leert je je eigen wijsheid en intuïtie te gebruiken om je eigen pad te bewandelen. Je gaat recht op je doel af en laat je niet afleiden door anderen.

CHERRY PLUM
Heb je last van onbeheerste driftbuien of ben je bang je zelfbeheersing te verliezen?

De Cherry Plum maakt je weer rustig en kalm, de chaos in je lichaam en hoofd komt tot rust. Je wordt weer aanspreekbaar en redelijk.

CHESTNUT BUD
Leer je niets van gemaakte fouten en stort je je weer iedere keer op iets nieuws?

De Chestnut Bud zorgt ervoor dat dagelijkse ervaringen weer leermomenten worden. Je concentratie is gerichter en je reageert alerter op de omgeving. Je leert van ervaringen.

CHICORY
Ben je steeds bezig om voor anderen te zorgen en hen te corrigeren?

Als je de Chicory inneemt kun je anderen liefde en warmte geven, zonder er iets voor terug te verwachten.
In plaats van een ander ‘te bezitten’, geef je de ruimte aan de ander om zijn/haar leven te leiden.

CLEMATIS
Ben je een dagdromer of verstrooid en niet ‘echt’ aanwezig?

De Clematis helpt je van een dromerig/afwezig persoon te veranderen naar iemand die aandachtig in het leven staat, met beide benen op de grond. Je gaat adequaat en direct reageren.

CRAB APPLE
Heb je een afkeer van jezelf vanwege negatieve gedachten over jezelf?

Dit is een zuiverende remedie, voor zowel op het emotionele als fysieke niveau. Je leert om dingen in het juiste perspectief te zien, niemand is volmaakt hoe graag je dat ook wilt.
Bij verkoudheid kun je stomen met Crab Apple.

ELM
Heb je teveel hooi op je vork genomen, voel je je tijdelijk tekort schieten?

De Elm remedie zorgt ervoor dat je je grenzen op tijd aangeeft. Het geeft je overzicht en rust. Problemen worden in de juiste proporties teruggebracht.

GENTIAAN
Ben je door tegenslagen snel ontmoedigd of neerslachtig?

Deze remedie leert je positief te denken en geeft je vertrouwen dat je moeilijkheden kunt overwinnen. Je inzet is belangrijker dan het resultaat.

GORSE
Heb je de moed verloren en alle hoop opgegeven?

De Gorse remedie geeft je het lichtpuntje in de duisternis. Wanneer je alles uitzichtloos vindt, geeft de Gorse je hoop op verbetering. Je kunt uit de situatie lering trekken en gaan veranderen.

HEATHER
Praat je graag over jezelf en je problemen?

Deze remedie zorgt ervoor dat je je beter kunt inleven in andere personen. Je hebt belangstelling voor mensen uit de omgeving. Je beseft dat niet alles om jezelf draait.

HOLLY
Voel je je gauw gekwetst of ben je snel jaloers, wantrouwend?

Dit is de bloesem van de onvoorwaardelijke liefde. Je gunt een ander zijn plezier, geluk, liefde, ook al gaat t bij jezelf wat minder.
Je leert open en vol vertrouwen met andere mensen en situaties om te gaan. Je opent je hart voor anderen.

HONYSUCKLE
Heb je heimwee of denk je veel terug aan ‘die goede oude tijd’?

De Honysuckle zorgt ervoor dat je in het hier en nu gaat leven. Je leert het verleden te zien als een mooie waardevolle periode. Je maakt weer ruimte voor het nu.

HORNBEAM
Ben je de dagelijkse sleur beu en neig je tot uitstellen van je activiteiten?

Deze remedie werkt als een verfrissende douche voor je geestelijke vermoeidheid. Je wordt weer actief en gemotiveerd om je werk te doen. Je kunt de dag weer overzien en je taken maken zonder verveling.

IMPATIENCE
Ben je ongeduldig,prikkelbaar of snel geïrriteerd?

Deze remedie ontspant je in situaties die stress veroorzaken, je tempo wordt verlaagd. Je krijgt begrip, geduld voor iemand die niet zo snel is. Je wordt relaxter.

LARCH
Heb je last van faalangst of minderwaardigheidsgevoel?

Deze remedie laat je zelfvertrouwen groeien. Hij laat je inzien dat je beter iets kunt proberen, dan helemaal niets doen. Je accepteert dat het risico van falen altijd aanwezig is, maar je maakt je er geen zorgen meer over. Je weet wat je kunt en wat je waard bent.

MIMULUS
Ben je nogal verlegen en vaak bang voor bekende dingen?

De benoembare angsten en onzekerheid kunnen met de Mimulus tegemoet worden getreden. Dapper en vol vertrouwen stap je de wijde wereld in. De onzekerheid verdwijnt, je weet dat je alles aankunt.

MUSTARD
Ben je ineens bedroefd of depressief en je weet niet waarom?

De zwarte mist die in één keer aanwaait in je hoofd, wordt grijzer en lichter en verdwijnt. Alsof de zon de wolken laat verdwijnen.

OAK
Je geeft niet op en je gaat maar door?

Met de Oak kun je balans vinden tussen rust en werk. Mensen met een Oak tekort rennen en vliegen maar door. Je leert met de Oak dat wanneer je de tijd neemt om voor jezelf te zorgen, je meer energie hebt om je andere taken te doen.

OLIVE
Ben je uitgeput en al je reserves zijn op?

Als je al je energie en krachten hebt opgemaakt en daardoor extreem vermoeid bent, kan de Olive ervoor zorgen dat je energie en krachten weer terugkeren. Je krijgt weer zin in hobby’s en je werk.

PINE
Heb je last van schuldgevoel, maak je jezelf verwijten?

De Pine kan je leren om jezelf te vergeven, je weet dat het voldoende is wanneer je je best doet. Het zelfverwijt en minderwaardigheidsgevoel verdwijnen. Je leert jezelf respecteren.

RED CHESTNUT
Ben je erg bezorgd om anderen of bang dat hen iets overkomt?

Deze remedie leert je om anderen de zorg en steun te geven, zonder angst dat er van alles fout kan gaan. Hij leert je erop te vertouwen dat die ander goed voor zichzelf kan zorgen.
Red Chestnut leert je om anderen liefdevol hun eigen weg te laten gaan, zonder inmenging.

ROCK ROSE
Ben je erg geschrokken, heb je slecht bericht gekregen?

De Rock Rose kan je in een panieksituatie weer rustig maken. Je kunt weer helder denken en overziet de situatie. Door de rust kun je een ander helpen.

ROCK WATER
Ben je streng voor jezelf, ontzeg je jezelf veel?

Door het innemen van de Rock Water wordt je flexibeler, je laat je meer meedrijven met de levensstroom van de dag. Een innerlijke verzachting. Je begrijpt dat er mensen zijn met een andere mening en kan je mening makkelijker herzien.

SCLREANTHUS
Kun je geen besluit nemen, blijf je twijfelen tussen deze of die?

De remedie van evenwicht, je weet wat je wilt en wat niet. Je kijkt niet meer terug op gemaakte keuzes, je bent ervan overtuigd dat de gemaakte keuze goed is. Je weet wat je moet doen en waar je voor staat om in balans te blijven.

STAR OF BETHLEHEM
Is er iets vreselijks of traumatisch gebeurd (ongeluk-sterfgeval)?

Deze remedie geeft troost en helpt bij het verwerken van verdriet en trauma’s. Het rauwe knagende gevoel wordt verzacht, het wordt mogelijk om over het voorval te praten.

SWEET CHESTNUT
Voel je je innerlijk totaal verloren, heb je het gevoel volledig ‘vast te zitten’?

De Sweet Chestnut geeft je de mogelijkheid om je probleem onder ogen te zien en er een oplossing voor te zoeken. Je vertrouwt erop dat er een eind aan je wanhoop komt.

VERVAIN
Ben je gespannen, gefrustreerd door overtuigingen?

Deze remedie verruimt je kijk op het leven. Je leert dat er meerdere mogelijkheden zijn om een doel te bereiken. Vervain leert je om iets rustiger te bekijken, zodat je beter kan overzien waar je mee bezig bent. Mocht het nodig zijn, dan kun je een ander plan bedenken in plaats van stug door te gaan.

Vine
Kom je dominant, bazig over?

Van een ‘dictator’ naar een leidende persoon. Je eist niets van je omgeving, maar door je manier van optreden kun je anderen bewegen om te doen wat er gebeuren moet. Je luistert naar anderen en hebt begrip voor hun handelen. Je bent een leider, maar buit dit niet uit.

WALNUT
Verandert er iets belangrijks in je leven?

De walnut zorgt ervoor dat je veranderingen aankunt. Je kunt de stappen zetten die nodig zijn om patronen te doorbreken. Oude gewoontes worden afgeschud, je krijgt de kracht om te veranderen. Walnut helpt zowel bij veranderingen op lichamelijk als geestelijk niveau.

WATER VIOLIER
Gedraag je je afstandelijk en kun je alles alleen?

De Waterviolier helpt je om gemakkelijker contact te maken met anderen en om ‘opener’ naar anderen toe te worden. Bij problemen stel je je open voor de raadgeving van een ander.

WHITE CHESTNUT
Heb je last van malende gedachten? Alsof er een cd wordt afgespeeld?

Deze remedie zorgt voor rust in je hoofd. Het malende denken wordt gestopt. Je leert weer helder te denken; de boel op een rijtje te zetten.

WILD OAT
Zoek je richting in je leven, heb je geen doel?

Deze remedie leert je inzien wat jij wilt in het leven. Als je op een kruispunt staat van wat wil ik en wat kan ik, helpt de Wild Oat je om de juiste keuze te maken. Je verliest je doel niet uit het oog en weet wat je moet doen om dit te bereiken.Je ziet in dat je je talenten op verschillende manieren kunt gebruiken.

WILD ROSE
Heb je de strijd opgegeven, berust je in je leven?

Door deze remedie krijg je weer interesse en plezier in het leven. Je wilt weer genieten van alles om je heen. Je doorzettingsvermogen wordt gestimuleerd, je voelt je weer fitter en actief.

WILLOW
Ben je verbitterd en vol wrok naar het leven?

Deze remedie leert je om het lot in eigen handen te nemen, je bent verantwoordelijk voor jezelf. Je ontdekt dat er niets voor niets gebeurt. Alles gebeurt met een reden. Je wordt positiever, je achterdocht verdwijnt. Je gaat weer vertrouwen in de mensen krijgen.

RESQUE REMEDY

Deze bestaat uit 5 remedies:
– Clematis (in het hier en nu leven)
– Cherry Plum (emotionele balans)
– Rock Rose (rust en de situatie overzien)
– Impatience (ontspannend)
– Star of Bethlehem (verzachtend/troostend)

RESQUE CRÈME
De Resque Crème bevat de bovenstaande remedies, daarnaast is Crab Apple als 6e remedie toegevoegd voor de zuiverende werking.

Bach Bloesem